Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
06 June 2017

Buregemeester: Mededelings Aan Raad

Raadsvergadering: Maandag 29 Mei 2017

Geagte Speaker, raadslede, amptenare, lede van die publiek en die media.

 

Vermeende oortredings van Wetstoepassers

Die video van wetstoepassers wat appels na slagoffers gooi het die naweek groot verontwaardiging by die publiek veroorsaak en die media het om verstaanbare redes heelwat vra gehad.

Ek betreur dit dat die slagoffers die trauma moes beleef en beskou die gebeure as ‘n verbreking van mense se Grondwetlike regte om fisies, psigologies en emosionele veilig en beskermd te wees.

Tans word die saak ondersoek en sal ek ter gelegener tyd verdere aankondigings hieroor doen.

Ek doen ‘n beroep op die gemeenskappe om my en Theewaterskloof munisipaliteit ‘n geleentheid te gun om daadwerklik aangaande die gebeure op te tree.

Ek sal persoonlik met die slagoffers ontmoet en seker maak dat hulle al die moontlike ondersteuning kry wat beskikbaar is.

 

Die Greyton/Genadendal behuisingsituasie

Na 8 weke het die Xhosa-sprekende mense, wat in die tydelike tentedorp gewoon het, na “Madiba Park” verhuis.

Die Munisipaliteit kan slegs met die instemming van die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming dienste aan hul lewer.

Dit blyk dat diegene wat tans in die “Madiba Park”-nedersetting woon permanent op dié deel van Plaas 39 wil vestig.

Dit is egter onwaarskynlik dat die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming sal instem.

Op erf 595 van die munisipaliteit is twee stukke grond is as permanente oplossing vir Heuwelkroon-gemeenskap se behuisingsbehoeftes geïdentifiseer.

Die gebied kan in twee fases ontwikkel word en die eerste behoort sowat 145 behuisingsgeleenthede te skep.

Daar sal waarskynlik eers ‘n omgewingsimpakstudie gedoen moet word en beplanning- en ingeneurstudies sal aandui of behuising op die grond wenslik is.

Die ontwikkeling van die area kan weens ‘n dispuut tussen die Transformasiekomitee en TWK oor ‘n rioolpypleiding vertraag word.

Die munisipaliteit het reeds by die Wes Kaap Departement Menslike Nedersettings aansoek gedoen vir die befondsing van die studies.

Toekennings aan begunstigdes sal in terme van die Munisipaliteit se bestaande beleid geskied.

Ek versoek alle rolspelers om nie oor die begunstigdes te bespiegel nie.

Fase twee van die ontwikkeling sal duurder wees en daar is nie tans fondse daarvoor nie.

Wat behuising vir Voorstekraal, Bereaville, Genadendal en Boschmanskloof betref, is ‘n aansoek reeds aan die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming voorsien om grond vir behuisingsontwikkelings beskikbaar te stel.

Geen reaksie is nog van die minister ontvang nie en dit blyk volgens departementele amptenare dat die ontwikkelinge eers oorweeg sal word as die transformasieproses voltooi is.

Die munisipaliteit kan dus nie tans in die verband beplan nie.

Samesprekings met amptenare van die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming het n dooie punt bereik.

Pogings van Mnr Chris Nissen en die Provinsiale Minister van Menslike Nedersettings om die Nasionale Adjunk Minister te betrek, het eweneens misluk.

Ons kon dus nie klarigheid kry oor die verkryging van “Madiba Park” as ‘n tydelike behuisingsoplossing tot Erf 595 ontwikkel is nie; die verskaffing van tydelike dienste aan die mense wat tans by “Madiba Park” is; en die verkryging van toestemming om Greyton en Genadendal se rioolwerke met ‘n nuwe pypleiding te vebind.

Vergaderings tussen myself, en senior munisipale amptenare met die Provinsiale Minister van Menslike Nedersettings was geslaagd.

Sake wat hanteer is, sluit in befondsing van die tydelike husivesting vir Xhosa-sprekende inwoners; die behoefte aan tydelike dienste en die befondsing daarvan aan “madiba Park”; ‘n langertermyn oplossing vir die Heuwelkroon-gemeenskap, die uitfasering van die “Madiba Park”; en die dooie punt in die gesprekvoering met die Departement van Landelike Ontwikkeling.

Die Minister het onderneem om die aangeleentheid met die Adjunk Minister van Landelikel Ontwikkeling te bespreek, om hom te nooi om die gebied te besoek en om ‘n gemeenskapsvergadering toe te spreek.

Tot nou toe was die munister nie suksesvol hiermee nie en poog hy steeds om n afspraak te bewerkstellig.

 

Ek dank u

Christelle Vosloo
Uitvoerende burgemeester

Last published 06 June 2017