Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
04 July 2017

The Implementation Of A New Computer System

Theewaterskloof Municipality: Press Release regarding the Implementation of a New Computer System

On 22 April 2014 the Minister of Finances promulgated a regulation that requires all municipalities to implement uniformed standards to conduct budget related transactions and financial reporting to National Treasury. The regulation will take effect on 1 July 2017.

National Treasury requested the mSCOA Management Committees of municipalities to evaluate their current financial system in terms of its ability to process transactions in accordance with the multi-dimensional table of accounts (mSCOA). After a presentation of the current service provider, the Management Committee decided on 2 September 2016 to upgrade the current financial system to a version that complies with mSCOA regulations.

The current service supplier informed the municipality on 19 April 2017 that they cannot continue with the development of the mSCOA system. The municipality subsequently urgently investigated alternative computer systems that comply with the mSCOA requirements. On 12 June 2017 the investigation and appointment was completed according to supply chain management prescriptions and Vesta was appointed.  

The implementation of mSCOA on 1 July 2017 is a challenge for the municipality as the new service provider was only appointed on 12 June 2017 and National Treasury still issued circulars in this regard as recent as 11 March 2017.

The municipality anticipates challenges with the implementation of mSCOA and the migration to the new system. All effort will be made to ensure that the income, expenditure and supply chain management modules are operational and functional by Friday, 14 July 2017. Interim arrangements, such as offline receipting and manual orders, will apply from 3 July 2017. 

Theewaterskloof municipality kindly requests the public’s patience and support during the transition phase and assures everyone that everything possible will be done to ensure a relatively smooth transition. 

Jan Barnard
Acting Municipal Manager
Theewaterskloof Municipality
26 June 2016


Theewaterskloof Munisipaliteit: Mediavrystelling aangaande die Implementering van ‘n Nuwe Rekenaarstelsel

Op 22 April 2014 het die Minister van Finansies ’n regulasie gepromulgeer wat aan munisipaliteite ’n eenvormige standaard voorskryf oor die wyse waarop finansiële- en begrotingstransaksies moet geskied en finansiële verslagdoening aan Nasionale Tesourie gedoen moet word. Die regulasie kom vanaf 1 Julie 2017 in effek.

Nasionale Tesourie het die mSCOA Bestuurkomitees van munisipaliteite versoek om te evalueer of hul huidige finansiële stelsel, transaksies volgens die multidimensionele tabel van rekeninge (mSCOA) kan prosesseer. Na ‘n voorlegging van die huidige diensverskaffer, het die Bestuurkomitee op 2 September 2016 besluit om die huidige finansiële stelsel na ’n weergawe op te gradeer wat aan mSCOA regulasie voldoen.

Die huidige diensverskaffer het die munisipaliteit op 19 April 2017 in kennis gestel dat hulle nie met die ontwikkeling van ‘n mSCOA stelsel voortgaaan nie. Die munisipaliteit het ‘n dringende ondersoek ingestel na ‘n rekenaarstelsel wat aan die mSCOA vereistes voldoen. Die ondersoek en aanstelling is op 12 Junie 2017 ingevolge die voorsieningskanaalbestuur voltooi. Vesta is as nuwe diensverskaffer aangestel.

Die implementering van die mSCOA-vereistes op 1 Julie 2017 is ’n groot uitdaging, veral omdat Nasionale Tesourie nog so onlangs as 11 Maart 2017 omsendbriewe hieroor uitgegee het en die nuwe diensverskaffer eers op 12 Junie 2017 aangestel is.

Struikelblokke word met implementering voorsien en kan die migrasie na die nuwe stelsel bemoeilik. Alle pogings word aangewend om te verseker dat die nuwe stelsel se inkomste-, uitgawe- en voorsieningkanaalmodules  teen Vrydag, 14 Julie 2017 in werking sal wees. Interim reëlings soos ongeallokeerde kwitansies en bestellings wat met die hand uitgeskryf word, sal vanaf 3 Julie 2017 geld.

Theewaterskloof Munisipaliteit versoek die publiek se geduld en samewerking gedurende die oorskakelingsfase en gee die versekering dat alle pogings aangewend sal word om die oorskakeling met die minimum ontwrigting en probleme te doen.

Jan Barnard
Waarnemende Munisipale Bestuuurder
Theewaterskloof Munisipaliteit
26 Junie 2016

Last published 04 July 2017