Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
09 June 2017

Verklaring; Vordering met die Greyton/ Genadendal Behuising Situasie

Na 8 weke en met die winter op hande het die Xhosa-sprekende Mense wat in die tydelike tentedorp gewoon het die tente ontruim en hul op “Madiba Park” gevestig. .

Madiba Park Situasie
Die Munisipaliteit kan net dienste aan die plakkers van “Madiba Park” lewer indien die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming daartoe instem. Intussen is die munisipaliteit bewus van die gesondheidsgevaar wat met die huidige situasie gepaardgaan.  

Langer termyn Oplossing
Diegene wat tans in die Madiba Park-nedersetting woon wil permanent op dié deel van Plaas 39 vestig. Dit is egter onwaarskynlik dat die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming hiertoe sal instem.  

Twee stukke grond is as permanente oplossing vir die behuisingsbehoeftes van die Heuwelkroon-gemeenskap op erf 595 van die Munisipaliteit geïdentifiseer.

Volgens Departement Tegniese Dienste vloei stormwater in die winter van die berg na die gebied en is dit baie nat. Stormwater kan egter met die regte stormwaterbestuurstelsels weggevoer word. Die moontlikheid van n vloedrisisko aan die rivierkant van die grond kan volgens die departement deur n stormwaterstelsel verminder of uitgeskakel word.

Daar word beoog om die gebied in twee fases te ontwikkel en die eerste fase behoort sowat 145 behuisingsgeleenthede te skep.

Voor die gebied ontwikkel kan word sal daar waarskynlik ‘n omgewingsimpaksstudie gedoen moet word. Die studie kan tot 18 maande duur. Beplanning- en ingeneurstudies moet ook gedoen word om te bepaal of die grond vir behuising geskik is.   

Die ontwikkeling van die area kan weens ‘n dispuut tussen die Transformasiekomitee en TWK oor ‘n rioolpypleiding van Greyton na die rioolwerke in Genadendal vertraag word. Greyton Rioolwerke se kapasiteit is uiters beperk en sal nie ‘n verdere ontwikkeling kan akkommodeer nie.

Die munisipaliteit het reeds by die Wes Kaap Departement Menslike Nedersettings aansoek gedoen vir die befondsing van die studies.

Die ontwikkeling sal minstens die Madiba Park informele gebied kan akkommodeer.

Toekennings aan begunstigdes sal in terme van die Munisipaliteit se bestaande beleid geskied. Almal word versoek om nie oor begunstigdes te bespiegel nie.

Madiba Park se gemeenskap is versoek om te help dat die nedersetting nie verder uitbrei nie en dat die getalle tot die huidige beperk word. Verdere besettings sal die bestaande gemeenskap benadeel.  

Fase twee van die ontwikkeling sal duurder wees en daar is nie tans fondse daarvoor nie.

Behuising Oplossing vir Voorstekraal, Bereaville, Genadendal en Boschmanskloof
Daar is reeds ‘n aansoek aan die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming voorsien om, in die vermelde gebiede, grond vir behuisingsontwikkelings beskikbaar te stel.

Die minister het nog nie reageer nie en departementele amptenare het aangedui dat ontwikkelinge eers oorweeg sal word as die transformasieproses voltooi is.

Die munisipaliteit kan dus nie met beplanning in die verband begin nie.  

 

Gesprekvoering met ander Vlakke van Regering

  1. Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming

Samsprekings met amptenare van die die departement het n dooie punt bereik.

Pogings van Mnr Chris Nissen en die Provinsiale Minister van Menslike Nedersettings om die Adjunk Minister van die departement te betrek het misluk.

TWK wou die volgende sake met die departement hanteer:

  • Die verkryging van formele toestemming om “Madiba Park” as ‘n tydelike maatreel te benut tot Erf 595 ontwikkel kan word.
  • Dat TWK, in die lig van die gesondheidsgevaar by “Madiba Park”, toestemming kry om tydelike dienste aan die gemeenskap te lewer.
  • Die verkryging van toestemming om ‘n pyplyding op te rig om Greyton met Genadendal se rioolwerke te verbind.
  1. Departement Menslike Nedersettings

Die Burgemeenster, Onder Burgemeester, Speaker en senior amptenare se vergadering met die Provinsiale Minister van Menslike Nedersettings was geslaagd.

Die volgende sake is onder andere bespreek:

  • Befondsing van die tydelike husivesting vir Xhosa-sprekende inwoners.
  • Die ontstaan van Madiba Park informele nedersetting, die behoefte aan tydelike dienste en die befondsing daarvan.
  • ‘n Langer termyn oplossing vir die behoeftes van Heuwelkroon-gemeenskap, die uitfasering van Madiba Park-nedersetting, die befondsing daarvan en die prosesse wat gevolg moet word.
  • Die dooie punt in die gesprekvoering met die Departement van Landelike Ontwikkeling.  

Die Minister het onder andere onderneem om die aangeleentheid met die Adjunk Minister van Landelikel Ontwikkeling te bespreek, om hom te nooi om die gebied te besoek en om ‘n gemeenskapsvergadering toe te spreek.

Tot nou toe was die munister nie suksesvol hiermee nie en ppog hy steeds om n afspraak te bewerkstellig.

Die amptenary van die Departement van Menslike Nedersettings was besonders behulpsaam met die aanspreek van die brandpunte wat vermeld is.  

Christelle Vosloo
Burgemeester

Last published 09 June 2017